24

jun

Barn- och ungdomsverksamheterna bra rustade inför övergången till Esset

Bild på Daniel Rousseau och Martina Söderman

I maj genomförde projekt Modernisering av sociala system en undersökning av it-mognaden inom de förvaltningar som kommer att börja arbeta i Esset. Syftet var att kartlägga hur arbetet ser ut idag; utifrån arbetssätt och vana av att arbeta med digitala verktyg, men också behov samt önskemål om fortbildning.

Arbetet leddes av Brommas samordnare Daniel Rousseau och Rinkeby/Kistas samordnare Martina Söderman.

Alla medarbetare inom barn – och ungdomsverksamheterna i samtliga stadsdelsförvaltningar samt inom socialförvaltningen hade möjlighet att besvara enkäten.

Frågorna var bland annat: hur många är ni som delar på de digitala enheterna på din arbetsplats, hur ofta använder du digitala verktyg i ditt arbete och hur fungerar tekniken idag?

-Lite drygt hälften la sig från “ok” till “riktigt bra”, och vanan av digitala verktyg var hög, berättar Daniel Rousseau.

Att den digitala mognaden skulle vara hyfsat hög inom detta verksamhetsområde var väntat. Det kan komma att se annorlunda ut längre fram.

Bland kommentarerna som kom in fanns tydliga teman, bland annat att dagens system är svårarbetat och en del förhoppningar på det nya digitala stödet. Även en del farhågor, som ifall våra datorer kommer att klara av det.

Resultatet av enkäten ska spridas av samordnarna i respektive förvaltning, inte minst till förvaltningsledningen. Enkäten blir ett bra underlag att utgå ifrån i diskussioner om it-mogad generellt.

-Om resultatet sticker ut på en specifik förvaltning är det läge att lyfta det med förvaltningsledningen, säger Martina Söderman och menar att det kanske föranleder en allmän satsning inom förvaltningen.

Förvaltningarna har visat ett stort intresse för enkäten, inte minst genom en hög svarsfrekvens.

-Det är ett stort digitalt steg staden tar där den digitala mognaden är en viktig fråga. Ett stort arbete ligger framför våra förvaltningar och det är viktigt att vi ger dem de rätta förutsättningarna för att driva förändringar, säger Daniel Rousseau.

-Det känns som att barn och unga generellt är bra rustade, inför omställningen vi står inför, avslutar Martina Söderman.

0 kommentarer