24

jun

Vägen mot ett Esset tillgängligt för alla

Bild på Tommy Feldt

Tillgänglighet är ett av projekt Modernisering av sociala systems ledord. I vår vision står att vi ska ta fram användarvänliga, säkra och tillgängliga sociala system. Ett led i detta är att jobba med digital tillgänglighet.

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service, exempelvis på grund av en funktionsnedsättning. Från och med 1 januari 2019 gäller en lag som ställer tillgänglighetskrav på myndigheters digitala tjänster. Lagen bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

I projekt Modernisering av sociala system jobbar två tillgänglighetsexperter tillsammans med ett team av testare. De säkrar tillgängligheten i projektets leveranser, framförallt i Esset, men också i allt kommunikationsmaterial såsom den nya webben. Vi har ställt några frågor till en av projektets experter, Tommy Feldt.

Vad gör ni i projektet?

-Vi jobbar för att se till att Esset blir lätt att använda för så många människor som möjligt. Ingen ska utestängas eller inte kunna använda Esset för att det inte har stöd för deras hjälpmedel. Det ska vara begripligt, förståeligt och tydligt, berättar Tommy Feldt.

-Vi jobbar i flera spår och är involverade i många av projektets delar, dels med stöd under utvecklingen av Esset, men också med stöd kring kommunikation och utbildningar.

Vi granskar utifrån riktlinjer och best practices och ger feedback till den ansvarige. Det vi kommenterar kring kan vara exempelvis färgers kontraster, eller att något att felaktigt byggt så att det inte fungerar med ett verktyg.

-Utöver det så har vi ett helt team som gör detaljerade tester av Esset och dokumenterar fel som kan korrigeras med olika verktyg. Allt som byggs testas, prioriteras och ska därefter åtgärdas.

-Vi jobbar med tillgänglighet både för interna användare och för externa – både anställda men också medborgare som ska använda e-tjänster och webbplatser.

Varför är det viktigt att vi arbetar med tillgänglighet i vårt projekt?

-Av flera anledningar. Systemet är komplext och har många användare. Ett system som inte är tillgängligt blir ett arbetsmiljöproblem. Genom att bygga ett användbart och tillgängligt system så underlättar vi för väldigt många människor.

– I denna satsning har vi en unik möjlighet i läget vi är nu, då vi kan bygga tillgängligt från början. Vi har sett andra projekt, där man inte bygger tillgängligt från början. Det blir dyrt och komplicerat att justera i efterhand.

-Dessutom finns det en lag som började gälla den 1 jan 2019, en väldigt tydlig lagstiftning: om man bygger nytt så ska det vara tillgängligt.

Vad är det roliga med att arbeta med tillgänglighet i detta projekt?

-Det är roligt att jobba med något som kommer att påverka så många människor under så lång tid. Tillgänglighet och användbarhet spelar stor roll för de anställda.

-Systemen som finns idag är ganska otillgängliga och svåranvända. Paraplyet har exempelvis inte varit tillgängligt för blinda personer. Vi kan vara med och påverka så att folk som inte kunnat anställas tidigare nu faktiskt har samma möjlighet som alla andra.

Vad är utmaningen med att säkra tillgängligheten i detta projekt?

-Att det är så komplext. Esset är ett ekosystem av system, av nya it-stöd som är stora och omfattande.

-Det är utmanande att få rätt inblick i hur Esset ska fungera, i hur organisationen ser ut och att få in tillgänglighet på rätt ställe i rätt tid så att det blir en naturlig del av arbetet.

-Det är den stora utmaningen som alltid återkommer i stora projekt och det är inget unikt för detta projekt, avslutar Tommy Feldt.

0 kommentarer