5

okt

Datahantering underlättar framgångsrik migrering till Esset

Foto av Mical HeruyI augusti tillsattes Mical som ansvarig för datastädning i projektet. Datastädning bygger på ordning och reda och är ett förebyggande arbete som syftar till att underlätta en framgångsrik flytt av information till Esset.

När Mical Heruy först fick höra om projekt Modernisering av sociala system var det i sin roll som paraplysamordnare på Östermalms stadsdelsförvaltning. Hon blev intresserad direkt.

-Jag sökte mig till projektet då jag ville vara med och påverka, göra skillnad. Jag vill dela den kunskap jag har.

I januari gick hon in som samordnare och i april började hon arbeta med datahantering i rollen som metodansvarig datahantering vilket innebär att hon supporterar och vägleder samtliga samordnare i deras jobb med datahanteringsaktiviteter.

Så här har vi tidigare förklarat datahantering och datamigrering:

Datahantering handlar om att gå igenom och kvalitetsgranska den information (data) som finns i nuvarande tekniska system, med fokus på data i pågående ärenden. Datamigrering handlar om att data flyttar från en plats till en annan. Det är en teknisk fråga.

En parallell kan dras till hur du gör när du flyttar. Du går igenom ditt bohag, slänger trasiga saker, sätter etiketter på kartonger, plastar in möbler. Sedan anlitar du en flyttfirma, som

flyttar kartongerna till ditt nya hem. När allt väl är på plats i det nya hemmet så packar du upp, kollar så att allt är med och att inget gått sönder.

Datahanteringen är för-och efterarbetet i samband med flytten. De gamla systemen är ditt nuvarande hem och det nya digitala stödet är ditt nya hem. Medan datamigrering är flyttfirman.

Datahantering handlar alltså om att gå igenom och kvalitetsgranska information som finns i nuvarande Sociala system, med fokus på pågående ärenden. Det kan exempelvis vara en personakt där man behöver se över att adressen är rätt eller kontrollera personuppgifter.

Vissa akter behöver även rensas bort, till exempel om personen i fråga avlidit.

-Om man har gjort det man ska göra under årets gång, så är det inte mycket jobb, förklarar Mical Heruy.

Utifrån Östermalms situation så känner hon sig inte orolig. Hon menar att de redan har ordning och reda, och bara behöver fortsätta att jobba.

Samordnarnas roll i förvaltningarnas datastädning är att just samordna, men även att ge stöd till handläggare som ansvarar för sitt eget område.

Datahantering görs för att säkerställa att den data som migreras håller god kvalitet när vi går över till Esset. Det är ett förebyggande arbete som syftar till att underlätta en framgångsrik migrering till Esset.

-Om vi inte har tagit beslut på ett förslag som legat i ett ärende, kan vi tappa den informationen när vi migrerar. Detta då information som inte är korrekt registrerad inte kan migreras. Det gäller att avsluta det som ska avslutas, göra klart det som ska göras klart, förklarar Mical Heruy.

Har vi god ordning i våra ärenden kan vi fokusera på att lära oss nytt, i detta fall att lära oss Esset.

Samtliga samordnare är involverade, nästan alla samordnare har upprättat en plan för när varje förvaltning ska börja arbeta med datahantering. Förvaltningarna har fått information om planen och många chefer har informerat vidare. Alla som berörs av införandet Barn och Unga ska ha påbörjat arbetet.

-Vi kommer att jobba på med frågan ända till migreringen, avslutar Mical Heruy.

0 kommentarer