5

okt

Vad är en användarberättelse?

Två personer skriver på en whiteboard. De ritar upp processer.

Genom användarberättelser framtagna av ämnesexperter ska Esset bli det digitala stöd som verksamheten behöver. Som ska möjliggöra moderna arbetssätt för stadens anställda och se till att vardagen blir enkel och trygg för stockholmarna. Men vad är en användarberättelse?

En användarberättelse är ett sätt för ämnesexperter från respektive verksamhetsområde att förklara för utvecklare hur ett specifikt moment går till idag, och hur de vill att det ska gå till i framtiden. Det är ett exempel på hur Esset utvecklas av verksamheten, för verksamheten.

-Jag tror inte att alla vet vad en användarberättelse är generellt, men jag tror att det ger en ökad förståelse för hur vi arbetar och varför det är så komplext att bygga Esset, säger Helene Ghomri, processledare inom teamet Barn och Unga i projektet.

En användarberättelse är en del av en kedja i processen att utveckla Esset. Först ritas processkartor och flödesscheman utifrån workshops och samtal med ämnesexperterna.

-Dessa bryter man sedan ner på detaljnivå, och tittar på en specifik liten fråga. Utifrån dessa frågor skrivs användarberättelser för de som tekniskt utvecklar Esset så att de kan begripa vad det är vi gör på absoluta detaljnivå, beskriver Helene Ghomri.

Användarberättelserna i sig besvarar ungefär dessa frågor: vem är jag, vad vill jag göra, varför vill jag göra det?

-Vi sitter tillsammans och tittar på vad i varje process som kräver användarberättelser för att utvecklarna ska förstå, berättar Denise Jorsäter Engström, även hon processledare inom teamet Barn och Unga i projektet.

-En användarberättelse kan brytas ned till kanske tre stycken, när man väl börjar grotta i det. Det måste bli på detaljnivå, fortsätter Denise.

Användarberättelserna presenteras sedan för utvecklarna och de får då chansen att ställa sina frågor. När är start och slutpunkten för just denna process? Ska det vara en knapp eller en rullista? Vilka alternativ ska rullistan innehålla?

-Vi tittar på alla olika scenarier som kan uppstå, exempelvis hur ska vi tänka när det gäller skyddade identiteter i detta specifika moment? Vad behöver jag se till att göra så att identiteten inte avslöjas? säger Helene Ghomri.

-När vi fastnar går vi tillbaka till verksamheten för att stämma av och kolla, stämmer detta överens med det ni gör idag, och det ni vill göra i framtiden? Man måste hela tiden stämma av med representanter från stadens verksamheter, fortsätter Helene.

Det kan även vara andra expertområden som behöver stämmas av med, till exempel en jurist.

Efter detta görs prototyper, som visar hur det digitala stödet kommer att se ut för användarna. Dessa tittar ämnesexperterna på för att se om något saknas eller tvärtom kan tas bort, eller ska visualiseras på ett bättre sätt. Det är även viktigt att terminologin blir begriplig för våra verksamheter.

-Det är ett visuellt sätt att arbeta på, där vi ser hur man som användare kommer att uppleva detta, vi får chansen att justera, samt kontrollera att nödvändiga saker är med, berättar Helene Ghomri.

-Väldigt roligt sätt att jobba på. Man får en bred bild av vilket enormt system detta är, och hur väl grundat arbetssättet och metodiken är. Esset blir verkligen till för användarna, avslutar Helene.

0 kommentarer