11

dec

Terminsavslutning

En ikon med ett Esset-hjärta och en tomteluva

Förra veckan genomfördes projektets traditionsenliga terminsavslutning. Precis som i somras, blev det ett digitalt event, med cirka 150 deltagare över Skype.

Syftet med dagen var att stärka ”vi-känslan” och svetsa oss samman inom projektet, genom att lära oss mer om varandras uppdrag. Programpunkterna innefattade goda exempel likväl som utmaningar och framgångsfaktorer.

Kerstin Sandström inledde dagen med att prata om sitt nya uppdrag, innan projektledare Petra Lindström summerade året och tackade för allt fint jobb som utförs dagligen i projektet.

Därefter blev det en demo av Esset – av överförmyndarförvaltningens huvudprocessledare. Allt är ännu inte klart men det gav en bra bild av hur det kommer att se ut och fungera. Mycket frågor visade på ett stort intresse. Teamledare Ulrika delade även med sig av förberedelserna som i detta nu pågår på överförmyndarförvaltningen.

Därefter fick deltagarna en inblick i vad som händer i projektets ”verkstad” som moderator Andreas Meschke kallade det. Representanter från verksamhetsråd, införandeteam och verksamhetsteam gav oss alla en bild av deras vardag.

Publiken hade möjlighet att ställa frågor till den virtuella scenen genom stadens mötesapp, och frågestunder genomfördes mellan programpunkterna.

Tack till alla som deltog!

0 kommentarer