Rosa bokstavsballonger, som bildar ordet Esset

Esset

Esset är namnet på det nya digitala stöd som nu införs för stadens socialtjänst, överförmyndarverksamhet samt kommunala hälso- och sjukvård. Esset ska förenkla medarbetarnas och invånarnas vardag genom att vara enkelt och säkert att använda, samt anpassat efter verksamheternas behov.

Essets logotyp

År 2016 beslutades att byta ut dagens sociala system mot moderna arbetssätt och nya digitala stöd som sätter individen i centrum. De nya systemet ska också ta till vara på digitaliseringens möjligheter, vara möjligt att utveckla och anpassa framöver allt eftersom våra behov ändras.

De nuvarande systemen kommer helt att bytas ut och samtliga användare kommer att utbildas i Esset och i de nya arbetssätten.

Introduktion till Esset

Textalternativ Intro till Esset

Vad innebär ett nytt digitalt stöd?

Socialtjänst, överförmyndarverksamhet och den kommunala hälso- och sjukvården har fortfarande samma uppdrag och lagar att förhålla sig till, men Esset kan ge nya möjligheter. Det kan till exempel handla om att:

  • återanvända information för att undvika dubbeldokumentation
  • hämta fler uppgifter digitalt från andra myndigheter.
  • signera digitalt
  • lämna in ansökningar digitalt.

Målet är att det ska vara lätt att göra rätt. Medarbetare ska kunna avlastas och behöva lägga mindre tid på administration per ärende.

Varför Esset?

För att döpa det nya digitala stödet, utlyste Projekt Modernisering av sociala system en namntävling. Alla som skulle arbeta med de nya digitala stödet fick vara med och tävla. Intresset var stort och 49 bidrag från stadens verksamheter kom in.

Juryn, bestående av projektets styrgrupp, fick i uppgift att fatta ett beslut i namntävlingen.

Vinnaren blev “Esset”, ett bidrag som skickades in av Södermalms dagliga verksamhet, med följande motivering:

“Det vinnande bidraget förmedlar smarta och användarvänliga digitala stöd på ett bra sätt. Namnet är enkelt både att säga och att skriva, och det är lätt att komma ihåg. Det anspelar på ett stöd av hög klass och skicklighet. Namnet är i bestämd form, vilket visar på att det är ett digitalt stöd som är gemensamt för alla. Det är inte förknippat med något specifikt verksamhetsområde, utan fungerar för alla.”

Priset, förutom äran över att ha döpt det nya digitala stödet, var en prissumma på 10 000 kronor, att använda till personalfrämjande aktiviteter.

Arbetet med att implementera det nya namnet i verksamheten pågår under 2020.

Sex personer med en prischeck, ballonger och blommor.

Artiklar om Esset

Tävlingen är avgjord – här är namnet på Stockholms nya sociala system

Esset – det blir namnet på Stockholms stads nya digitala stöd för socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, samt överförmyndarverksamhet. Hjärnorna bakom namnet är personalen på Södermalms dagliga verksamhet
Läs mer om namntävlingen

Södermalms dagliga verksamhet – gänget bakom Esset

Södermalms dagliga verksamhet skickade in det vinnande bidraget i namntävlingen för de nya digitala stöden. För att få en bild av verksamheten besöker vi dem en måndagsförmiddag i februari.
Läs mer om gänget bakom Esset