Invånare

Med digitala stöd skulle invånares kontakt med staden underlättas. Idag sker allt via papper, vilket skapar problem exempelvis för hemlösa som inte har en fast adress.

Intervju med Hussein, invånare i Stockholms stad:

Hussein Mohammed Ali är en av dem som kommer använda det nya digitala stödet Esset i sitt vardagliga liv. Han bor på en LSS-bostad och har tidigare fått ekonomiskt bistånd.

Innan Hussein började få lön, behövde han skicka in ansökan för att få ekonomiskt bistånd varje månad.

-Min stadsdel har inte tjänsten att man kan skicka in ansökan digitalt. Men jag hittade mitt eget sätt. Jag laddade ner ansökan för ekonomiskt bistånd, sen fyllde jag i den i datorn, och mejlade in den tillsammans med kontoutdrag och övriga dokument som behövdes. Det var okej, och det gjorde det i alla fall lite enklare än att behöva posta in den varje gång.

Foto på Hussein Mohammed AliEgentligen tycker Hussein att det borde vara ännu lättare, genom en tjänst, så att man kan skicka in det helt digitalt.

Som det ser ut idag får du väldigt mycket papper. Allt ifrån kallelser till möten till kvitton på utbetalning. Hussein menar att det skulle vara mycket lättare om man fick det digitalt.

-Man kan ju få myndighetsbrev och så digitalt, så tekniken finns ju där, säger Hussein.

Han pekar på många nackdelar med att få informationen på papper. Posten kan slarva bort det, eller lägga det i fel brevlåda.

-Jag har fått kallelser en vecka efter att själva kallelsen har passerat. Det skulle underlätta en hel del om det var digitalt.

Han menar även att det är svårt om man pendlar mellan olika typer av boenden, lågtröskelboenden och stödboenden, vilket han själv gjort. Exempelvis på Bandhagshemmet där Hussein bodde tidigare, fick man inte skriva sig.

-Jag hade en postbox på en sida av stan och bodde på en annan. Det var ganska jobbigt att behöva åka fram och tillbaka bara för att se om man fått brev.

Är man i denna situation har man kontakter med många olika aktörer såsom vården, socialen, arbetsförmedlingen. Det leder till att det blir en hel del post, som hade varit enklare att hantera via en digital brevlåda och med någon form av sms-påminnelser.

Foto på Hussein Mohammed Ali

Han tycker även att Information om ändring i sitt ärende är något som borde gå att få digitalt.

-Jag förlängde nyligen mitt LSS-boende. Först fick jag information om att det håller på att gå ut via brev. Då ansökte jag om att förlänga det och fick komma på ett möte. Sedan kom både bekräftelsen på att beställningen av förlängningen gjorts och beslutet på att det blev godkänt genom papper.

Hussein menar att denna process hade kunnat underlättas helt via ett digitalt stöd. Mötet som i detta fall var ett uppföljningsmöte, hade dessutom kunnat ske över Skype.

-Nu när jag arbetar, behöver jag ju ändra hela min vardag för att kunna gå på ett möte.

Hussein skrattar när han berättar att han inte heller har något direkt system för att sortera papper.

-Jag har en hel ICA-kasse med papper från Stockholms stad, som jag haft sen jag flyttade till Bandhagshemmet. Jag vet att alla papper finns där, men det tar kanske 20 minuter att hitta just det pappret jag letar efter.

Foto på Hussein Mohammed Ali