Medarbetare

Denise Jorsäter Engström ser fram emot att börja arbeta med nya digitala stöd. Allra mest ser hon fram emot att få en bättre överblick av ärenden, genom att se journaler i kronologisk ordning.

Intervju med Denise, medarbetare i Stockholms stad:

 

Som socialsekreterare för barngruppen på Södermalms stadsdelsförvaltning är Denise Jorsäter Engströms uppdrag att utreda barns behov av stöd eller skydd. Men mycket av tiden läggs idag på administration, som skulle kunna undvikas med ett bättre digitalt stöd.

-Jag och de flesta andra socialsekreterarna i staden längtar efter möjligheten att få en bättre överblick av våra ärenden. I dagens system kan man inte se journaler i kronologisk ordning, vilket gör det komplicerat att ta reda på vart man befinner sig i ett ärende, om man är under utredning eller insats, vilka kontakter som redan är tagna och vad det senaste som hänt är, berättar Denise Jorsäter Engström.

Foto på Denise Jorsäter Engström

Idag får den som behöver sätta sig in i ett ärende gå in och läsa varje journal. En normal utredning har 20-30 journaler, och varje journal kan vara på flera sidor.

-Extra krångligt blir det om ordinarie handläggare är sjuk, eller om socialjouren behöver se över ärendet. Mycket tid går innan man kan börja jobba med själva ärendet, förklarar Denise.

Kan mindre tid läggas på administration, kan mer tid läggas på kvalitativt arbete, som möten med barn och familjer. Exempelvis menar Denise att man skulle kunna lägga tid på att få den enskilde att förstå varför vi inleder och avslutar en utredning. Det skulle också kunna ge marginal för att ta spontana besök när det behövs, eller för att i ännu större utsträckning möta barnen på ett sätt som passar dem.

-Vissa barn behöver man prata med i samband med en promenad, biltur eller kanske under en tunnelbaneresa. Det är något som kan kräva tid och energi.

Denise upplever att hennes kollegor precis som hon själv är positiva till det nya systemet, även om de självklart finns en del farhågor. Hon tror att de främst är kopplade till rädslan för att behöva lära om, att det ska bli krångligare eller att inte förstå. Men även till att antalet ärenden kommer att öka och arbetsmängden bli densamma.

-Då blir det plus minus noll, och vi får inte mer tid för den enskilde, säger Denise.

Foto på Denise Jorsäter Engström

När Denise började plugga till socionom så var det för att hon ville jobba med människors rättigheter och ansvar. Att hjälpa folk att ta makten över sitt eget liv.

-Socialtjänsten är det yttersta ansvaret i samhället, som ska stötta dig när du har det som svårast för att du ska bli självständig igen. Jag hoppas att vi kommer att komma närmare vårt kärnuppdrag med bättre redskap, säger Denise Jorsäter Engström.

Foto på Denise Jorsäter Engström