Ställföreträdare

Med digitala stöd ska ställföreträdares ärenden hos överförmyndarförvaltningen kunna hanteras snabbare.

Intervju med Tommy, ställföreträdare i Stockholms stad:

 

Tommy Hansson är en av Stockholms stads cirka 9000 ställföreträdare. I 20 år har han varit aktiv, och idag har han 17 huvudmän som han hjälper för att de ska få en så bra vardag som möjligt.

-För 20 år sedan hjälpte jag min mormors syster som började bli dement med att betala räkningar. Då fick jag frågan om varför jag inte blev god man och hjälpte fler, berättar Tommy Hansson.

Sedan dess har det rullat på.

Foto på Tommy Hansson

-Mina huvudmän är dels äldre personer som inte klarar sin vardagliga livssituation längre, men även psykiskt sjuka, personer med funktionsnedsättningar och i vissa fall missbrukare. Även svårt skuldsatta personer behöver oftast en god man, berättar Tommy Hansson.

Som ställföreträdare har man tre huvuduppdrag: att förvalta egendom, att bevaka rätt och att sörja för person.

-Det handlar om att de ska ha det så bra som möjligt, inte bara sitta i ett rum och titta på teve utan se till att de får känna solens värme och höra fåglarnas kvitter. Eller om de vill sitta och titta på teve kanske man, om ekonomin tillåter, hjälpa dem att byta ut teven eller skaffa lite nya kanaler, förklarar Tommy Hansson.

I stort sett vem som helst kan bli ställföreträdare. Kravet är att du måste vara myndig, du får inte ha något i belastningsregistret eller vara skuldsatt via Kronofogden. Du måste även ha en god förståelse för hur samhället fungerar. Tommy rekommenderar fler att bli ställföreträdare.

-Jag började när jag fortfarande var yrkesverksam, och när jag sen gick i pension så ville jag göra något meningsfullt. Det kanske låter egoistiskt men jag tycker om att träffa människor och jag känner många gånger tacksamheten från dem jag hjälper och från deras anhöriga.

Ställföreträdare inom Stockholms stad kommer idag inte själva i kontakt med dagens system. Allt går genom handläggarna på överförmyndarförvaltningen, som idag är hårt belastade.

Foto på Tommy Hansson

-Det tar en evinnerlig tid. Ibland uppstår en utgift snabbt och man behöver föra över pengar från ett överförmydarspärrat konto till det kontot vi disponerar, då kan jag behöva vänta upp till sex veckor på att få ett godkännande från överförmyndarförvaltningen. Det är för lång tid, inkassobreven hinner komma. Vi behöver ett snabbare godkännande, säger Tommy Hansson.

Tommy menar att om överförmyndarförvaltningens handläggare kan få effektiviserade processer, så kommer det att gynna stadens ställföreträdare och därmed även de som verksamheten finns till för: huvudmännen.

Något annat som är tungrott idag är processen där årsräkningen, där årets alla utgifter ska redovisas, ska skickas in.

-Den måste printas ut och skickas in via post. I framtiden hoppas jag att det ska gå att göra digitalt, säger Tommy Hansson.

Foto på Tommy Hansson

Den oerhörda mängder papper som skickas fram och tillbaka är överlag något som Tommy Hansson hoppas ska minska. Mycket skulle underlättas om det gick att sköta ärenden via mobilt Bank ID.

-Jag förstår naturligtvis att det här är något som kommer att utvecklas i flera steg, avslutar Tommy Hansson.