En pappa håller om sin son på badplats.

Vad är sociala system?

Sociala system är ett samlingsnamn på de system som används inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Sociala system består av flera delar och används av fler än 18 000 personer.

En person ändrar datum på en manuell stämpel

System som kommer ersättas av Esset

De befintliga system som kommer att ersättas av Esset är

 • Paraplysystemet
 • ParaDifo
 • ParaSoL
 • ParaInn
 • Schemos
 • Vodok
 • ParaGå
 • ParaGå web
 • överförmyndarförvaltningens system Wärna
 • arbetsmarknadsförvaltningens system FLAI
 • socialförvaltningens system Platina, delen för journalföring och minnesanteckningar

Vilka verksamheter använder sociala system?

Sociala system har fått sitt namn eftersom de används inom verksamheter med koppling till sociala frågor. De verksamheter som berörs av projektet är Stockholms stads:

 • överförmyndarverksamhet
 • kommunala hälso- och sjukvård
 • socialtjänst, verksamhetsområdena
  • barn och unga
  • äldreomsorg
  • funktionsnedsätting
  • socialpsykiatri
  • vuxen och våld i nära relationer
  • ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

Inom området socialtjänst omfattas både myndighetsutövning, utförarverksamhet samt verksamheter som arbetar förebyggande, uppsökande samt inom råd och stöd.

En stor del av utförarna inom området är privata utförare och externa anordnare. Det är privata företag som verkar på stadens uppdrag, till exempel hemtjänstbolag, vård- och omsorgsboenden, missbruksvård, familjehem och personlig assistans. I hur stor utsträckning de olika företagen berörs beror på hur deras avtal med staden ser ut.

En man och ett barn håller i hand och åker skridskor