En ung pojke och en äldre kvinna pratas vid

Välkommen till Projekt Modernisering av sociala system!

Projekt Modernisering av sociala system är till för att underlätta arbetet för de som arbetar inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms stad. Projektet tar fram moderna arbetssätt och nya digitala stöd, som är användarvänliga, säkra och tillgängliga. Det nya digitala stödet har döpts till Esset och ersätter dagens system, som använts sedan 90-talet.

Syntolkad version av Vardagen med nya digitala stöd

Syntolkad version av Moderna sociala system