Tre äldre kvinnor fikar och använder en ipad

Varför modernisering?

Dagens sociala system infördes i slutet av 90-talet och har begränsade utvecklingsmöjligheter. Medarbetare och invånare vill ha nya arbetssätt och digitala stöd som tar till vara på de möjligheter som dagens teknik ger.

År 2016 beslutades att byta ut dagens sociala system. Projektet Modernisering av sociala system fick i uppdrag att ta fram moderna arbetssätt och nya digitala stöd som sätter individen i centrum. För det är hur vi vill arbeta som bestämmer hur det nya digitala stödet, Esset, utformas. Esset ska också ta till vara på digitaliseringens möjligheter på ett sätt som dagens sociala system inte kan.

Digitalisering i Stockholms stad

Digitalisering handlar om nya sätt att tänka och arbeta med hjälp av ny teknik. Precis som industrialiseringen, så kommer digitaliseringen att förändra hur människor lever och arbetar.

För att vi som stad ska klara vårt uppdrag, där färre kommer att försörja fler, behöver vi se över vad av det vi gör manuellt idag – som kan göras digitalt imorgon. Den demografiska utvecklingen visar på att det kommer att vara färre i arbetsför ålder, och fler i behov av stöd inom några år. En ekvation som måste lösas, där digitaliserade och förenklade processer kan vara ett av svaren.

Men digitalisering handlar också om att göra livet enklare och bättre för alla som lever, verkar och vistas i staden. Människor är redan vana vid att komma åt information dygnet runt och förväntar sig att kunna beställa och utföra tjänster när som helst. Det innebär nya krav och förväntningar på oss inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet samt inom kommunal hälso- och sjukvård.

Projekt Modernisering av sociala system är en del av ett större arbete för att göra Stockholm till världens smartaste stad.

Här kan du följa utvecklingen av den smarta staden.

Kvinna använder smartphone

Digitalisering innebär förändring

Digitalisering medför många möjligheter, men kräver också nya tankesätt. Det handlar inte bara om att börja göra nya saker, utan också om att sluta göra gamla saker. Det kräver ny kunskap, uthållighet och tålamod, vilket ibland kan kännas påfrestande.

Därför har vi i projekt Modernisering av sociala system ett tätt samarbete med berörda verksamheter. Vår utgångspunkt är att det nya digitala stödet Esset ska utformas efter hur Stockholms stads medarbetare vill arbeta. Det ska vara lätt att anpassa och omforma, så att vi kan ändra och komplettera det i takt med att verksamheten utvecklas. Det är en viktig del i ett modernt arbetssätt.